نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
صفا
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در صفا

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در صفا

مشاهده آگهی ها روی نقشه