نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
صومعه سرا
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در صومعه سرا

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در صومعه سرا

مشاهده آگهی ها روی نقشه