نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
طبرسی شمالی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در طبرسی شمالی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در طبرسی شمالی

مشاهده آگهی ها روی نقشه