نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
طرشت
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در طرشت

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در طرشت

مشاهده آگهی ها روی نقشه