نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
طرقبه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در طرقبه

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در طرقبه

مشاهده آگهی ها روی نقشه