نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
عبدالمطلب
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در عبدالمطلب

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در عبدالمطلب

مشاهده آگهی ها روی نقشه