نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
عبدل آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در عبدل آباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در عبدل آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه