نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
عفیف آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در عفیف آباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در عفیف آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه