نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
عمار یاسر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در عمار یاسر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در عمار یاسر

مشاهده آگهی ها روی نقشه