نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
فردوسی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در فردوسی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در فردوسی

مشاهده آگهی ها روی نقشه