نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
فریدونکنار
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در فریدونکنار

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در فریدونکنار

مشاهده آگهی ها روی نقشه