نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
فضل آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در فضل آباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در فضل آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه