نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
قائم شهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در قائم شهر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در قائم شهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه