نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
قدوسی شرقی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در قدوسی شرقی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در قدوسی شرقی

مشاهده آگهی ها روی نقشه