نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
قدوسی غربی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در قدوسی غربی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در قدوسی غربی

مشاهده آگهی ها روی نقشه