نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
قلهک
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در قلهک

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در قلهک

مشاهده آگهی ها روی نقشه