نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
قنات کوثر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در قنات کوثر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در قنات کوثر

مشاهده آگهی ها روی نقشه