نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
مجیدیه جنوبی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در مجیدیه جنوبی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در مجیدیه جنوبی

مشاهده آگهی ها روی نقشه