نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
محله جاهدشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در محله جاهدشهر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در محله جاهدشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه