نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
محله نیرو هوایی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در محله نیرو هوایی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در محله نیرو هوایی

مشاهده آگهی ها روی نقشه