نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
مسجد سلیمان
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در مسجد سلیمان

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در مسجد سلیمان

مشاهده آگهی ها روی نقشه