نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
مسعودیه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در مسعودیه

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در مسعودیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه