نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
مصلی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در مصلی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در مصلی

مشاهده آگهی ها روی نقشه