نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
مطهری
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در مطهری

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در مطهری

مشاهده آگهی ها روی نقشه