نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
ملک آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در ملک آباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در ملک آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه