نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
منیریه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در منیریه

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در منیریه

مشاهده آگهی ها روی نقشه