نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
مهرآباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در مهرآباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در مهرآباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه