نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
میدان سپاه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در میدان سپاه

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در میدان سپاه

مشاهده آگهی ها روی نقشه