نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
میدان عدل امام خمینی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در میدان عدل امام خمینی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در میدان عدل امام خمینی

مشاهده آگهی ها روی نقشه