نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
میرداماد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در میرداماد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در میرداماد

مشاهده آگهی ها روی نقشه