نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
مینی سیتی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در مینی سیتی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در مینی سیتی

مشاهده آگهی ها روی نقشه