نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
نازی آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در نازی آباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در نازی آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه
اولین نفر از آگهی های جدید مطلع شوید