نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
نسیم شهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در نسیم شهر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در نسیم شهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه