نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
نظرآباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در نظرآباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در نظرآباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه