نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
نیروی هوایی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در نیروی هوایی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در نیروی هوایی

مشاهده آگهی ها روی نقشه