نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
هشتگرد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در هشتگرد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در هشتگرد

مشاهده آگهی ها روی نقشه