نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
هفت تیر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در هفت تیر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در هفت تیر

مشاهده آگهی ها روی نقشه