نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
هفده شهریور
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در هفده شهریور

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در هفده شهریور

مشاهده آگهی ها روی نقشه