نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
هنرستان
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در هنرستان

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در هنرستان

مشاهده آگهی ها روی نقشه