نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
ولیعصر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در ولیعصر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در ولیعصر

مشاهده آگهی ها روی نقشه