نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
پادادشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در پادادشهر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در پادادشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه