نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
پاکدشت
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در پاکدشت

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در پاکدشت

مشاهده آگهی ها روی نقشه