نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
پایگاه هوایی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در پایگاه هوایی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در پایگاه هوایی

مشاهده آگهی ها روی نقشه