نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
پردیسان
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در پردیسان

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در پردیسان

مشاهده آگهی ها روی نقشه