نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
پردیس
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در پردیس

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در پردیس

مشاهده آگهی ها روی نقشه