نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
پرند
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در پرند

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در پرند

مشاهده آگهی ها روی نقشه