نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
پروین اعتصامی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در پروین اعتصامی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در پروین اعتصامی

مشاهده آگهی ها روی نقشه