نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
چهارباغ خواجو
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در چهارباغ خواجو

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در چهارباغ خواجو

مشاهده آگهی ها روی نقشه