نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کامرانیه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کامرانیه

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کامرانیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه