نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کرج نو
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کرج نو

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کرج نو

مشاهده آگهی ها روی نقشه